Trafikverket

TRAFIKVERKET

Se information via nätet om effekten av effektivisering vid bangårdsbelysning.

”Projekt för styrsystem för belysning och styrning på distans av bangårdsbelysning” Publikationsnummer 2018:176 ISBN:978-91-7725-347-1

”Som ägare och ytterst ansvarig måste Trafikverket ha en helhetssyn på alla system och produkter som tas i bruk. Trafikverkets inköp baseras på flera parametrar där vissa är mer prioriterade än andra – personalens säkerhet till exempel får aldrig äventyras.

Goda ljusförhållanden är en grundförutsättning eftersom arbetet på bangården mestadels sker nattetid. Men Trafikverket är naturligtvis också intresserade av ny teknik som kan minska driftskostnaderna. På Sävenäs testar Trafikverket en Vertex lösning som innebär att Green Cargo personal enkelt kan sätta ljuset i viloläge när arbetet ute på bangården inte sker och vid behov öka det igen. Trafikverkets mätningar pekar på energibesparingar uppemot 40 procent."(se info via internet enligt ovan)

Personalens säkerhet är styrande för val av belysningsteknik

I SAMARBETE MED