Trafikverket

Joakim Frank

Trafikverket


www.trafikverket.se

TRAFIKVERKET

”Som ägare och ytterst ansvarig måste Trafikverket ha en helhetssyn på alla system och produkter som tas i bruk. Våra inköp baseras på flera parametrar där vissa är mer prioriterade än andra – personalens säkerhet till exempel får aldrig äventyras

Goda ljusförhållanden är en grundförutsättning eftersom arbetet på bangården mestadels sker nattetid. Men vi är naturligtvis också intresserade av ny teknik som kan minska driftskostnaderna. På Sävenäs testar och utvärderar vi en Vertexlösning som innebär att Green Cargos personal enkelt kan sätta ljuset i viloläge när arbetet ute på bangården inte sker och vid behov öka det igen. Våra mätningar pekar på energibesparingar uppemot 40 procent.

Personalens säkerhet är styrande för val av belysningsteknik

Joakim Frank, Utvecklingschef, Trafikverket


I SAMARBETE MED