Om Vertex

Vertex Sweden AB – Finding new ways

Vertex Sweden AB är ett innovationsbolag med inriktning på teknik för effektivare funktion och drift, i synnerhet för belysningar. Vertex ägs till 100 procent av Bo Johansson som är entreprenör med gedigen erfarenhet från industrin och egen verksamhet som uppfinnare och produktutvecklare. Han intresserade sig tidigt för energismarta lösningar för belysningsintensiva verksamheter, då bland annat samarbetet med Trafikverket inleddes.

Idén till den vertikala järnvägsväxeln föddes 2014 och upptar i dag en stor del av Bo Johanssons fokus. Det bör också tilläggas att Bo Johansson har varit världsmästare i tyngdlyftning och medverkat i 2 olympiska spel.


I SAMARBETE MED