Vertikal Järnvägsväxel

VERTIKAL LÖSNING PÅ DET STÄNDIGT
ÅTERKOMMANDE PROBLEMET

Den vertikala järnvägsväxeln är ett utvecklingsprojekt som Vertex driver i samarbete med en rad tongivande aktörer och teknisk expertis.
De stora kostnaderna för snöröjning och förseningar skyndar på behovet av en ny generation växlar.
Projektet drivs målmedvetet steg för steg med en färdig verifierad prototyp som etappmål för 2017.


I SAMARBETE MED