Samarbetspartners

Samarbetspartners

Trafikverket

Trafikverkets uppgift är att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell – och att alla resor och transporter sker så säkert som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan.
www.trafikverket.se

Shift2Rail

Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem. Projektet ska fokusera på forskning, innovation och marknadsdrivna lösningar samt snabba upp införandet av nya och avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster.
www.shift2rail.org

Energimyndigheten

Energimyndigheten stöttar forskning och innovation inom energiområdet. Ny teknik och nya innovationer ska bidra till att Sveriges energi-och klimatmål uppfylls.
www.energimyndigheten.se

Chalmers

Chalmers Railway Mechanics (Charmec) forskar och arbetar med teknologier inom tåg och räls. Charmec har ett långvarigt forskningssamarbete med växeltillverkaren Voestalpine.
www.charmec.chalmers.se

UBAB

Ulricehamns Betong är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement med mångårig erfarenhet från tusentals projekt.
www.ubab.com

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med vision att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland.
www.vinnova.se

Voestalpine

En av världens ledande tillverkare av järnvägsväxlar. Pådrivande för att Vertex koncept vidareutvecklas på högsta nivå via Trafikverket och det europeiska teknologiutvecklingsprojektet Shift2Rail.
www.voestalpine.com

ÅF

Experter inom järnvägsmekanik, struktur- och fordonsdynamik och en stor leverantör av nationella och transnationella järnvägssystem. Bidrar med tjänster, metoder och lösningar och täcker hela kedjan från konstruktion till underhåll av nya järnvägssystem.
www.afconsult.com

RZ Kils Verkstad

En kvalificerade legoleverantör inom stål- och plåtbearbetning. Medverkar inom samtliga led i produktionskedjan – från skärning, bockning och svarvning till svetsning och maskinbearbetning.
www.kilsverkstads.se

Elfördel

Vertex har ett nära samarbete med Elfördel AB i Alingsås, en av landets mest välmeriterade tillverkare och leverantörer av högkvalitativa, robusta elcentraler och automatikskåp. Elfördel har kunder över hela Sverige och erbjuder Vertex Booster 1.0 som ett energieffektivt komplement. De anpassar boosterns funktion efter kundens behov och kan även integrera den i kabelskåpet.
www.elfordel.se

Philips

Utvecklar innovativa utomhuslösningar med LED-vägbelysning. Levererar system som gör utomhusmiljön mer levande, samtidigt som de tar hänsyn till miljön.
www.philips.se

Vattenfall

Har som ett centralt fokusområde att erbjuder smarta och hållbara energilösningar genom att utveckla produkter och tjänster för energieffektivisering. En viktig drivkraft för förändringarna är EU:s energieffektivitetsmål om en minskning med 20 % av den årliga förbrukningen av primärenergi före 2020.
www.vattenfall.se

Assemblin

Assemblin är en nordisk gigant när det gäller installation och service inom el och VVS. Företaget har över 5 000 medarbetare på mer än 100 orter i Sverige, Norge och Finland. Energioptimering och automation är exempel på specialistområden.
www.assemblin.com

Ikano Bank

Leasing är ett nyttjandeavtal mellan Ikano Bank som äger utrustningen och dig som använder utrustningen. Med leasing betalar du bara för användandet av utrustningen inte ägandet. Leasing är särskilt fördelaktigt för er som planerar att behålla utrustningen när leasingavtalet löper ut. Efter avtalstidens slut kan ni välja att antingen förlänga avtalstiden eller köpa loss utrustningen för det förutbestämda restvärdet.
www.ikanobank.se


I SAMARBETE MED