VERTEX BOOSTER 1.0

VERTEX BOOSTER 1.0


Problemet med fasskillnad

I ett växelströmssystem ger laster som till exempel belysning upphov till reaktiva effekter som orsakar fasskillnader mellan spänning och ström dvs. ström- och spänningskurvan sammanfaller inte när effekten behövs.

Fasskillnad kan ses som en ”orenhet” som minskar den aktiva effekt från en apparat eller en armatur. Fasskillnaden försämrar primärt effektfaktorn men medför också ökat slitage på elektroniken. Genom fasförskjutning kan man justera fasskillnaden och få effektfaktorn att närma sig idealvärdet 1.0 samtidigt som livslängden på lampor och armaturer förlängs.

Vad är Vertex Booster 1.0?

Vertex Booster 1.0 är en fasförskjutare som kompenserar ett växelströmssystems reaktiva laster med induktiv last genererad av en ringkärnetransformator med avancerad lindning. Spänningen sänks stegvis till olika nivåer efter användarens behov. Utrustningen kan förses med manuell eller automatisk inkoppling via ljusrelä eller tidur. Den kan även kompletteras med elmätare för fjärravläsning. Alla komponenter är framställda med robust teknik och dimensionerade för lång och säker drift på nordiska breddgrader.

Lägre energikostnad eller större system. Bara att välja!

Eftersom boostern ökar effektfaktorn för den tillförda energin kan spänningen i belysningssystemet sänkas utan att den visuella ljusupplevelsen påverkas negativt. Spänningssänkningen anpassas efter systemets kapacitet och ger normalt 30-40 procent minskning av energikostnaden. Den ökade effektfaktor kan också utnyttjas för att utöka ett befintligt belysningssystem utan att man behöver öka energianvändningen.

Även lägre fast kostnad

Fasförskjutningen medför att elenergin utnyttjas effektivare vilket möjliggör sänkning av belysningssystemets installerade effekt och därmed lägre fasta kostnader.

Oberoende funktion

Vertex Booster 1.0 är oberoende av systemets komponenter och minskar konsekvent energianvändningen oavsett typer av ljuskällor som finns installerade. Om vissa ljuspunkter är LED och andra högtryck Natrium eller metallhalogen spelar ingen roll, boostern levererar sin nytta ändå.

Ökad brinntid för alla ljuskällor inklusive LED

Sänkt spänning och hög effektfaktor ger en skonsammare drift med minimal belastning, vilket innebär längre livslängd på ljuskällor och kringutrustning. Lysdioderna i en LED-armatur klarar utan vidare 100 000 timmar (25 år) och kräver knappt någon energi alls, osäkerhetsfaktorn är elektroniken som förbrukar merparten av energin. Faskompenserad spänning i systemet bidrar på så vis även till mer ekonomisk och tryggare drift av LED-baserade system.

Omärkbart förändrat ljusflöde

Tack vare den avancerade lindningen i Vertex Booster 1.0 optimeras effektfaktorn vilket är skälet till att det visuella ljusflödet knappt påverkas ens vid avsevärt sänkta spänningsnivåer. Med andra faskompensatorer på marknaden påverkas ljusflödet proportionellt mot spänningsminskningen.

Byt inte ut ljuskällor i onödan!

Nyligen installerade och moderna ljuskällor som högtrycks Natrium och metallhalogen behöver inte ersättas i förtid med LED av rent ekonomiska skäl. Den investeringen måste göras förr eller senare men varför ta den kostnaden i förskott? Befintliga system kan fortsatt användas och till avsevärt lägre driftskostnad och utan egentlig försämring av ljuskvaliteten.

Det enklaste och mest praktiska sättet att minska energikostnaderna är att komplettera elcentralen med en Vertex Booster 1.0. Den sänker energianvändningen med 30-40% från första dagen samtidigt som belastningen på systemets alla komponenter minskar.

Under tiden som systemet spar pengar kan man kostnadseffektivt i lugn och ro förbereda en nödvändig uppgradering av tekniken. De löpande besparingarna på energinotan kan även sägas delfinansiera kommande investeringar.

Bidrar till att miljömål uppnås

Varje minskning i energianvändningen som Vertex Booster 1.0 åstadkommer innebär också lägre belastning på miljön i form koldioxid. Produktionen av 10 kWh elström beräknas generera 1 kg C02 dvs. en årlig besparing på exempelvis 20 000 kWh minskar således miljöbelastningen med 2 000 kg CO2.

Snabb återbetalning

Efter tre år har en Vertex Booster 1.0 i normalfallet betalat sig genom lägre energianvändning i belysningssystemet. Därefter kan intjäningen från minskade elräkningar göra nytta på annat håll i kommunen eller den aktuella verksamheten.

Oberoende provning av Vertex Booster 1.0

Protrol AB – Protection & Control – genomförde 2010, genom civilingenjör Jan Berggren, en oberoende provning av Vertex Booster 1.0. Du kan läsa sammanfattningen av provningsresultatet i den rapport som Jan Berggren lämnade. Läs rapport (pdf).

Finansieringslösningar via Ikano Bank

Vertex har ett samarbete med IKANO Bank som gör det möjligt att erbjuda förmånliga finansieringslösningar som sprider ut och osynliggör kostnaden för en Boosterlösning upp till 10 år. Du kan således göra en investering utan att påverka likviditeten samtidigt som energianvändningen – och energikostnaderna i relativa tal – ändå blir lägre än tidigare.


I SAMARBETE MED