Circle K

Hans Törnquist

Cirkel K


www.circlek.se

CIRCLE K

”Vi förbrukar runt 400 000 kilowattimmar om året och belysningen utomhus står för en ansenlig del av detta naturligtvis. Som föreståndare och franchisetagare är jag ansvarig för lönsamheten och måste ständigt se över alla kostnader.

Vertex Booster 1.0 är en smart kostnadsminskare. Jag vet inte hur den funkar bara att den drar ner utebelysningens energiförbrukning med 30 procent, minst! Och den sköter sig själv och det spelar tydligen ingen roll att ljusstolparna har LED-lampor och skärmtaket metallhalogenlampor. Boostern minskar energiförbrukningen lika fullt.

Och det fantastiska är att ljuset från lamporna är oförändrat! Kunderna märker ingen skillnad och inte jag heller – förutom att elräkningarna blivit mindre!”

Den varken syns eller märks. Men spar pengar dag och natt.

Hans Törnquist, föreståndare Circle K, Floda


I SAMARBETE MED