Bo Johansson

Bo Johansson

Vertex Sweden AB


www.vertexsweden.com

Bo Johansson

Innovatör, Vertex Sweden AB

Minska belastningen både på miljön och företagets ekonomi

Handen på hjärtat – vet du hur många LED-armaturer ni har i ert system? LED är fantastiskt men byt inte ut välfungerande lampor av bara farten. Sänk spänningen och elkostnaden i stället och förbered övergången till LED i lugn och ro. Priserna på LED sjunker hela tiden.

Har du nyligen ersatt gamla kvicksilverlampor med högtryck NA eller metallhalogen? Bra – men behåll dem och vänta med LED-investeringen! Sänk spänningen i stället och minska energiförbrukning med 30-40 procent. Lika enkelt gjort som sagt!

Styrs din verksamhet av strategiska miljömål? Visste du att varje producerad kilowattimme elström genererar 1 hekto koldioxid. Sänk spänningen i belysningssystemet så minskar du belastningen både på miljön och företagets ekonomi.

En lysdiod brinner i 100 000 timmar minst. Frågan är om elektroniken klarar lika många. Om du faskompenserar och sänker spänningen i systemet minskar belastningen på alla komponenter. Då lever de längre – även LED.

Om du optimerar effektfaktorn och sänker spänningen i belysningssystemet förblir ljuskvaliteten oförändrad. Ögat kan i alla fall inte urskilja skillnaden och det är det bästa instrument vi äger.

Vill du ha en absolut hög och stabil ljuskvalitet till möjligast lägsta energikostnad? Byt till LED och komplettera med Vertex Booster 1.0 som sänker spänningen och minskar belastning och slitage. Då får du en maximalt seglivad belysning som inte tappar i ljusstyrka över huvud taget!

I vissa fall måste ljusstyrkan på en arbetsplats styras av värden som är instrumentellt mätbara. Självklart. Men i många fall är den visuellt upplevda ljusstyrkan fullt tillräcklig som beslutsunderlag. Kan en människa inte se ljusskillnaden mellan två lampor eller system måste de betraktas som likvärdiga – som jag ser det i alla fall!

Ljuskvalitet är en färskvara. När alla lampor är nya är den önskade och installerade ljusstyrkan maximal. Efter hand sjunker snittvärdet och hamnar långt under utgångskravet. Min faskompenserare minskar belastningen och ger dig bättre kontroll på ljuskvaliteten.

Jag testade Vertex Booster 1.0 på en vanlig elmotor och som väntat minskade energiförbrukning men jag tyckte också att motorn lät piggare? Spännande! Fortsättning följer.

Det finns bara en nackdel med Booster 1.0. Den är för bra för att vara sann verkar det som.


I SAMARBETE MED